ARBEIDSBEPERKT WERKT!

ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN IN UW BEDRIJF

Hoe kansrijk is mijn bedrijf?

In ieder bedrijf is wel een aanknopingspunt te vinden voor een goede klik met een arbeidsbeperkte. Een directielid voelt zich bijvoorbeeld betrokken bij de arbeidsbeperkte omdat hij een familielid heeft met een beperking. Collega's op de werkvloer kunnen goed omgaan met verschillen tussen mensen. Of het loont in uw branche om te werken met mensen met een arbeidsbeperking.

We vragen u hier naar uw bedrijfscultuur en personeelsbeleid. Op basis daarvan krijgt u een specifiek advies voor uw bedrijf.

1. Personeelsbeleid

Een bedrijf kan verschillende doelen nastreven met het personeelsbeleid. Wij leggen u drie doelen voor.
In welk doel herkent u uw bedrijf het best?

2. Aanpassingsvermogen

Mensen met een arbeidsbeperking zijn meestal minder productief dan reguliere medewerkers. Uw bedrijf zal misschien zaken in de bedrijfsvoering moeten aanpassen, en directe collega’s zullen zich wat flexibeler moeten opstellen.
Hoe beoordeelt u het aanpassingsvermogen van uw bedrijf en de mensen die er werken?

3. Specifieke beweegredenen

Welke situatie of situaties zijn op uw bedrijf van toepassing?
meer antwoorden mogelijk

4. Betrokkenheid management

Heeft het management van uw bedrijf op het werk of privé ervaring opgedaan met het samenwerken of -leven met mensen met een arbeidsbeperking?

5. Bedrijfscultuur

Elk bedrijf heeft een of meer bedrijfsculturen. Hoewel de cultuur per afdeling kan verschillen, is er meestal ook een dominante bedrijfscultuur.
Welke omschrijving typeert het best de dominante cultuur in uw bedrijf?

6. Inspraak werknemers

Op welke manieren betrekt uw bedrijf medewerkers bij belangrijke gebeurtenissen, veranderingen of beslissingen?
meer antwoorden mogelijk

7. Toegankelijkheid en bereikbaarheid

Is uw bedrijf bereikbaar en toegankelijk voor mensen met een beperking?
meer antwoorden mogelijk

Hoe wilt u verdergaan?


of verder gaan met

Welk werk in mijn bedrijf is geschikt?

Hoe kan mijn bedrijf de begeleiding organiseren?