ARBEIDSBEPERKT WERKT!

ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN IN UW BEDRIJF

Hoe kan mijn bedrijf de begeleiding organiseren?

Bedankt voor het invullen van de vragen. Hieronder hebben wij uw sterke punten en aandachtspunten op een rij gezet.
Wilt u lever persoonlijk advies? Neem dan telefonisch contact op.

Liever een pdf lezen? antwoord(en) aanpassen

1. Introductieprogramma

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

Uw bedrijf heeft een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. U bent gewend om nieuwe medewerkers te laten kennismaken met werkwijzen, collega’s en bedrijfscultuur. Wanneer u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst wilt nemen, vormt uw bestaande introductieprogramma waarschijnlijk een goede basis voor het inwerken van een nieuwe arbeidsbeperkte collega. Houd er rekening mee dat er in de inwerkperiode bij arbeidsbeperkten meestal meer begeleiding nodig is dan bij andere medewerkers. Gebruik de inwerkperiode ook om collega’s aan elkaar te laten wennen. Iedereen moet in het begin zoeken hoe je met elkaar omgaat en waar je op moet letten.

Uw bedrijf heeft geen introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Houd er rekening mee dat arbeidsbeperkte werknemers vaak een inwerkperiode nodig hebben met meer begeleiding. Deze inwerkperiode kunt u ook gebruiken om collega’s aan elkaar te laten wennen.

 

Het is belangrijk de introductie helder en zorgvuldig uit te voeren. Dit geldt voor elke nieuwe medewerker, maar zeker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanzelfsprekend moet de nieuwe collega worden geïnformeerd over zijn werkzaamheden. Realiseer u hierbij dat wat voor u en uw medewerkers logisch is, “we doen het altijd op deze manier”, voor de nieuwe collega nieuw is en soms niet is te plaatsen in een logisch verband van bedrijfsprocessen. Het is daarom goed ook de dingen die voor u vanzelfsprekend zijn, expliciet te maken.

 

2. Geschikte begeleiders

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

Arbeidsbeperkte collega’s hebben vaak meer aandacht en begeleiding nodig. Uw bedrijf heeft werknemers in dienst die Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk zijn. Zij zijn daarmee zeer geschikt als begeleider.

 

Mocht u werknemers willen aanstellen als begeleider van een arbeidsbeperkte collega, dan dient u er rekening mee te houden dat de begeleider ook intrinsiek gemotiveerd is om dit te doen. Dit kan voorkómen dat de begeleider later ontdekt dat het begeleiden van arbeidsbeperkten toch niet bij hem past.

 

Voor een goede match tussen uw bedrijf en een arbeidsbeperkte collega is het ook belangrijk dat de begeleider regelmatig persoonlijke aandacht en feedback geeft. Maak de begeleiding van de nieuwe medewerker niet onnodig bijzonder. Sluit zo veel mogelijk aan bij de gangbare manier van samenwerken en vul daarop aan of intensiveer uw ondersteuning.

Uw bedrijf heeft geen werknemers in dienst die Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk zijn. Wanneer u een arbeidsbeperkte collega in dienst wilt nemen, zou u kunnen overwegen om een begeleider aan te stellen en deze een training te geven.

 

Er zijn diverse trainingen beschikbaar, bijvoorbeeld Harrie Helpt of Werkmaat. Wanneer een werknemer is getraind voor een rol als begeleider van arbeidsbeperkten, maakt u bedrijf mogelijk aanspraak op de subsidieregeling voor Interne Jobcoaches van UWV.

Mocht u werknemers willen aanstellen als begeleider van een arbeidsbeperkte collega, dan dient u er rekening mee te houden dat de begeleider ook intrinsiek gemotiveerd is om dit te doen. Dit kan voorkómen dat de begeleider later ontdekt dat het begeleiden van arbeidsbeperkten toch niet bij hem past.

Voor een goede match tussen uw bedrijf en een arbeidsbeperkte collega is het ook belangrijk dat de begeleider regelmatig persoonlijke aandacht en feedback geeft. Maak de begeleiding van de nieuwe medewerker niet onnodig bijzonder. Sluit zo veel mogelijk aan bij de gangbare manier van samenwerken en vul daarop aan of intensiveer uw ondersteuning.

 

3. Tijd begeleiding

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

In uw bedrijf kan tijd vrijgemaakt w

In uw bedrijf kan tijd vrijgemaakt worden voor de begeleiding van een arbeidsbeperkte collega. Begeleiding door een collega die het bedrijf en het werk goed kent, is een belangrijke succesfactor voor een match tussen uw bedrijf en een arbeidsbeperkte collega. Interne begeleiding kan namelijk in principe onbeperkt ingezet kan worden, terwijl de inzet van een externe jobcoach tot maximaal drie jaar vergoed wordt.

 

Het is heel belangrijk dat begeleider zijn werk goed kan doen. Ondersteun hem daarin, leg verwachtingen samen vast en zorg ook voor ‘maatje’ voor de begeleider.

orden voor de begeleiding van een arbeidsbeperkte collega. Begeleiding door een collega die het bedrijf en het werk goed kent, is een belangrijke succesfactor voor een match tussen uw bedrijf en een arbeidsbeperkte collega. Interne begeleiding kan namelijk in principe onbeperkt ingezet kan worden, terwijl de inzet van een externe jobcoach tot maximaal drie jaar vergoed wordt.

In uw bedrijf kan geen tijd vrijgemaakt worden voor

In uw bedrijf kan geen tijd vrijgemaakt worden voor de begeleiding van een arbeidsbeperkte collega. Wanneer u een arbeidsbeperkte collega wilt aannemen, heeft deze mogelijk zelf recht op begeleiding van een erkende jobcoach buiten uw bedrijf. Houd er rekening mee dat de inzet van een externe jobcoach tot maximaal drie jaar vergoed wordt. Om een arbeidsbeperkte collega langer dan drie jaar in dienst te houden, dient er dus ontwikkelingspotentieel te zijn of dient u na drie jaar zelf de begeleiding te organiseren.

de begeleiding van een arbeidsbeperkte collega. Wanneer u een arbeidsbeperkte collega wilt aannemen, heeft deze mogelijk zelf recht op begeleiding van een erkende jobcoach buiten uw bedrijf. Houd er rekening mee dat de inzet van een externe jobcoach tot maximaal drie jaar vergoed wordt. Om een arbeidsbeperkte collega langer dan drie jaar in dienst te houden, dient er dus

 

4. Loopbaangesprekken

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

In uw bedrijf worden met enige regelmaat loopbaangesprekken gehouden met medewerkers. Aandacht voor beoordeling en ontwikkeling is ook een belangrijke succesfactor voor een duurzame match tussen uw bedrijf en een arbeidsbeperkte collega. Wanneer u de loopbaan van beperkte collega’s net zo serieus neemt als die van niet-beperkte collega’s, heeft u een grote kans dat de beperkte medewerker gemotiveerd is en goed inzetbaar blijft.

In uw bedrijf is niet vastgelegd dat er loopbaangesprekken worden gehouden met medewerkers. Dit kan een belemmering vormen voor arbeidsbeperkte werknemers, omdat zij soms niet uit zichzelf vertellen of het nog goed gaat op het werk. Aandacht voor motivatie, beoordeling en ontwikkeling blijkt namelijk een belangrijke succesfactor voor een duurzame match tussen uw bedrijf en een arbeidsbeperkte collega.

 

Wanneer u wilt gaan werken met arbeidsbeperkten kunt u overwegen om op regelmatige basis met medewerkers een open gesprek te houden over hun functioneren. Op deze manier voelen ook arbeidsbeperkte collega’s zich vrij om te vertellen wat er nodig is om hen gemotiveerd en goed inzetbaar te houden.

 

5. Priv├ęprobelemen

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

In uw bedrijf voelen werk

In uw bedrijf voelen werknemers zich vrij om te praten over privéproblemen. Dit vergroot de kans op een succesvolle match met een arbeidsbeperkte collega. Gebeurtenissen in de privésfeer hebben namelijk doorgaans een relatief grote impact op arbeidsbeperkten. Dit kan leiden tot stress en tijdelijk verminderd functioneren op het werk. Bedrijven die succesvol werken met arbeidsbeperkten houden rekening met de privésituatie van (arbeidsbeperkte) werknemers.

 

nemers zich vrij om te praten over privéproblemen. Dit vergroot de kans op een succesvolle match met een arbeidsbeperkte collega. Gebeurtenissen in de privésfeer hebben namelijk doorgaans een relatief grote impact op arbeidsbeperkten. Dit kan leiden tot stress en tijdelijk verminderd functioneren op het werk. Bedrijven die succesvol werken

In uw bedrijf voelen werknemers zich niet altijd vrij om te praten over privéproblemen. Dit kan een belemmering vormen om te werken met een arbeidsbeperkte collega. Gebeurtenissen in de privésfeer hebben namelijk doorgaans een relatief grote impact op arbeidsbeperkten. Dit kan leiden tot stress en tijdelijk verminderd functioneren op het werk.

 

Wanneer u wilt werken met een arbeidsbeperkte medewerker kunt u overwegen om contact op te nemen met de zorgorganisaties die de arbeidsbeperkte medewerker in de privésfeer begeleiden op het gebied van wonen, psychische zorg, et cetera. Bedrijven die met succes werken met arbeidsbeperkten, maken vaak slim gebruik van de deskundigheid van zorg- of woonbegeleiders die arbeidsbeperkten in de privésfeer helpen. Samen met deze begeleiders kunt u proberen de thuissituatie van arbeidsbeperkte werknemers te optimaliseren, zodat het werk er niet negatief door wordt beïnvloed.

 

6. Alertheid leidinggevenden

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

In uw bedrijf zijn leidinggevenden doorgaans alert op eventuele privéproblemen bij werknemers. Dit kan goed van pas komen als u wilt werken met een arbeidsbeperkte collega.

In uw bedrijf zijn leidinggevenden niet alert op eventuele privéproblemen bij werknemers. Dit kan een belemmering vormen als u gaat werken met arbeidsbeperkte collega’s. Probeer leidinggevenden hierin te trainen en geef ze de ruimte om regelmatig een gesprek te houden over het functioneren van de arbeidsbeperkte collega.