ARBEIDSBEPERKT WERKT!

ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN IN UW BEDRIJF

Welk werk in mijn bedrijf is geschikt?

Bedankt voor het invullen van de vragen. Hieronder hebben wij uw sterke punten en aandachtspunten op een rij gezet.
Wilt u lever persoonlijk advies? Neem dan telefonisch contact op.

Liever een pdf lezen? antwoord(en) aanpassen

1. Eenvoudig werk

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

In uw bedrijf worden eenvoudige werkzaamheden uitgevoerd. Daarmee heeft uw bedrijf waarschijnlijk functies die geschikt zijn voor arbeidsbeperkten. Houd er rekening mee dat bestaande functies soms enigszins aangepast moeten worden. Bedrijven waar arbeidsbeperkten met succes werken hebben vaak complexe taken uit de functies verwijderd of de productienormen verlaagd tot een niveau dat goed haalbaar is voor de specifieke arbeidsbeperkte werknemer. Uw lokale Werkgeversservicepunt kan hierover meer vertellen.

Arbeidsbeperkten moeten in een passende functie werken om goed te kunnen presteren. Uw bedrijf heeft waarschijnlijk nog geen passend werk, omdat er geen eenvoudige (laaggeschoolde) functies aanwezig zijn.

Er zijn verschillende methoden om geschikt werk voor arbeidsbeperkten te creëren, zoals Job Carving of Inclusief Herontwerp van Werkprocessen (IHW). Wilt u hierover meer informatie? Het lokale Werkgeversservicepunt en het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisaties kunnen u meer vertellen.

 

2. Eenvoudige omgeving

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

In uw bedrijf zijn werkplekken aangepast of aanpasbaar te maken aan werknemers met een beperking. Een toegankelijke werkplek zorgt voor meer kansen voor mensen met een beperking.

Als u iemand met een beperking in dienst neemt, zal er altijd nog finetuning plaats moeten vinden. Bespreek tijdens het sollicitatiegesprek en het aanstellingsgesprek bijvoorbeeld de aandachtspunten en vraag welke oplossingen de persoon zelf het beste vindt.

Een toegankelijke werksituatie geeft mensen met een beperking meer kansen in het bedrijf. In uw bedrijf zijn de werkplekken niet aangepast of aanpasbaar te maken aan werknemers met een beperking. Het werk is daardoor niet uitvoerbaar voor mensen met bepaalde beperkingen.

Wanneer u een werknemer met een beperking wilt aanstellen, dient u er goed rekening mee te houden dat de werkplek geen belemmeringen geeft. Bij de werving van werknemers dienen uw vraag en de werkplek daarom het uitgangspunt te zijn. Laat u goed adviseren door het lokale Werkgeversservicepunt.

 

3. Aangepaste werkplekken

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

In uw bedrijf zijn geen arbeidsrisico’s aanwezig. Dit vergemakkelijkt de mogelijkheden voor arbeidsbeperkten in uw bedrijf.

kan een belemmering vormen voor de kansen van arbeidsbeperkten in de functies waarin de arbeidsrisico’s voorkomen. Wanneer u een arbeidsbeperkte werknemer wilt aanstellen, moet u goed nagaan of de specifieke beperking de risico’s niet vergroot. Controleer tijdens de wervings- en selectiefase of veiligheidsinstructies ook begrijpelijk en navolgbaar zijn voor de arbeidsbeperkte kandidaat.

 

4. Arbeidsrisico's

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

In uw bedrijf zijn één of meer arbeidsrisico’s aanwezig. Dit kan een belemmering vormen voor de kansen van arbeidsbeperkten in de functies waarin de arbeidsrisico’s voorkomen. Wanneer u een arbeidsbeperkte werknemer wilt aanstellen, moet u goed nagaan of de specifieke beperking de risico’s niet vergroot. Controleer tijdens de wervings- en selectiefase of veiligheidsinstructies ook begrijpelijk en navolgbaar zijn voor de arbeidsbeperkte kandidaat.

In uw bedrijf zijn één of meer arbeidsrisico’s aanwezig. Dit kan een belemmering vormen voor de kansen van arbeidsbeperkten in de functies waarin de arbeidsrisico’s voorkomen. Wanneer u een arbeidsbeperkte werknemer wilt aanstellen, moet u goed nagaan of de specifieke beperking de risico’s niet vergroot. Controleer tijdens de wervings- en selectiefase of veiligheidsinstructies ook begrijpelijk en navolgbaar zijn voor de arbeidsbeperkte kandidaat.

In uw bedrijf is het aanpassen van de werkdruk bij werknemers niet of in beperkte mate bespreekbaar voor het management. Wanneer u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst wilt nemen, dient u er rekening mee te houden dat een passende werkdruk van groot belang is voor een succesvolle match. Bedrijven met arbeidsbeperkten in dienst benadrukken dat het werktempo vaak lager ligt, dat er meer instructie en structuur nodig is en dat er meer fouten worden gemaakt.

Voor een goede match tussen uw bedrijf en de arbeidsbeperkte werknemers is het cruciaal dat uw management dit realiseert en accepteert. Dit betekent dat de werkdruk voor de arbeidsbeperkte kandidaat ‘op maat’ aangepast dient te worden. Door de werkdruk regelmatig te monitoren, bespreken en aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat arbeidsbeperkte werknemer duurzaam inzetbaar kan zijn.

In uw bedrijf is het aanpassen van de werkdruk bij werknemers niet of in beperkte mate bespreekbaar voor het management. Wanneer u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst wilt nemen, dient u er rekening mee te houden dat een passende werkdruk van groot belang is voor een succesvolle match. Bedrijven met arbeidsbeperkten in dienst benadrukken dat het werktempo vaak lager ligt, dat er meer instructie en structuur nodig is en dat er meer fouten worden gemaakt.

Voor een goede match tussen uw bedrijf en de arbeidsbeperkte werknemers is het cruciaal dat uw management dit realiseert en accepteert. Dit betekent dat de werkdruk voor de arbeidsbeperkte kandidaat ‘op maat’ aangepast dient te worden. Door de werkdruk regelmatig te monitoren, bespreken en aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat arbeidsbeperkte werknemer duurzaam inzetbaar kan zijn.